Användarvillkor

Försäljningsvillkor

Allmänt

Dessa villkor gäller vid biljettköp på törringelund.se.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att ingå ett avtal om biljettköp samt att du läst och förstått dessa villkor och samtycker till vår angivna personuppgiftsbehandling.

Biljettköparen bekräftar också att personuppgiftsbehandlingen utgörs av

Törringelund AB                                   
Org. Nr 556725-2373

Integritetspolicy och personuppgifter

Törringelund AB lagrar personuppgifter i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning sedan 180525). Uppgifterna är skyddade enligt GDPR:s föreskrifter. Biljettköparen ger sitt samtycke till sådan databehandling och att Törringelund AB får använda och lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som biljettköparen beställt eller anmält sitt intresse för.

Törringelund AB samlar vid biljettköp in uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen (s.k. ”Personuppgifter”) för att kunna förmedla evenemangsbiljetter på ett tryggt och smidigt sätt.
Vid köp genom någon av våra biljettkassor eller skapande och användande av ett användarkonto, samtycker du till att vi samlar in följande personuppgifter:
• Förnamn och efternamn
• Postadress
• Telefonnummer
• E-postadress

Om du är yngre än 18 år och skapar användarkonto, vill vi ha din vårdnadshavares samtycke till vår insamling av dina personuppgifter. Vi ber dig därför informera din vårdnadshavare (det kan t.ex. vara din mamma eller pappa) att du skapar ett användarkonto hos oss och vilken information du delar med oss genom detta användarkonto. Om du går vidare med att registrera ett användarkonto så förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter. Om du eller din vårdnadshavare har några frågor om vår personuppgiftsbehandling är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Syften med personuppgiftsbehandling.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom exempelvis tillhandahålla dig biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om det event du köpt biljett till.

Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:
• Förbättra och anpassa Törringelund ABs kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som vi skapar och levererar till våra besökare. Detta görs bl.a. genom utskick av enkäter och analys av dina intressen, din kund- och besöksupplevelse.
• För att löpande förbättra och utveckla vår hemsida och ge dig en bra köpupplevelse, relevant information och god kundservice.
• Kommunikation, nyhetsbrev, riktad marknadsföring via e-post, Facebook eller andra sociala medier för Törringelund AB (eller våra partners) evenemang och relaterade produkter, tjänster eller projekt. Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i mailutskick, avregistrera prenumeration genom ditt användarkonto.
• Skicka dig information om uppdateringar av våra Villkor per e-post.
• Följa upp anonymiserad besöksstatistik.
• Verifiera att du, när du köper biljetter via vår hemsida, agerar i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke därtill).

Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du har ett användarkonto samt 3 månader efter avslutat användarkonto.

Du har också rättigheter gällande hur dina personuppgifter används:
– Rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
– Rätten att begära att dina uppgifter raderas eller begränsas från vidare användning.
– Rätten att kräva en kopia av den information som vi innehar om dig.
– Rätten att korrigera, ändra eller uppdatera den information som du givit oss (om du har ett konto hos oss kan du också göra detta genom att logga in och uppdatera dina uppgifter).

Vill du avsluta eller ha hjälp med att ändra ditt användarkonto är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post info@torringelund.se

Cookie policy

Vår webbplats använder kakor (“cookies”). Kakor är små, temporära eller permanenta, textfiler som sparas på din enhet.
Vi använder temporära kakor för att skapa en bättre användarupplevelse under tiden du är här och för att löpande kunna förbättra webbplatsen. Permanenta kakor används för att se om du varit på sidan tidigare – t ex för att veta om vi ska visa det här meddelandet eller inte.

Ändra webbläsarens inställningar
Du har möjlighet att ändra webbläsarens inställningar för att begränsa vilka cookies som kan användas. Dessa inställningar finns vanligen under “Alternativ” eller “Inställningar” i menyn för din webbläsare.

Kom ihåg att om du ändrar dina inställningar och blockerar cookies, innebär detta att vissa funktioner på vår webbplats inte kan tillhandahållas dig och att du kanske inte kan dra full nytta av alla delar på webbplatsen.

Mer information Du kan läsa mer om cookies på: www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu.

Köp och leveransvillkor

En reservation är bindande först när betalning erlagts. Fram till dess har biljettköparen möjlighet att ångra och eller ändra sin reservation. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning skett är biljettköparen därför bunden av sitt köp. Törringelund gör inga återbetalningar av biljettköp. Förlorade biljetter ersätts ej.

Vid frågor, kontakta oss på mailadress info@torringelund.se eller telefonnummer 040 44 40 10.

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten ej får säljas vidare och eller användas i reklamsammanhang, tävlingar, som bifogad artikel, i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst, eller liknande utan skriftligt medgivande från Törringelund AB.

Biljetter får ej heller säljas vidare i privat syfte till ett pris som överstiger det aktuella priset.

I de fall biljettköparen bryter mot, eller försöker kringgå regler och bestämmelser för tjänsten skall rätten till biljetten och därmed tillträde till arrangemanget ifråga ses som förbrukat. Törringelund AB äger i dessa fall rätt att makulera biljetten.

Efter genomfört köp skickas det ut en orderbekräftelse/biljetter till den angivna epostadressen (titta alltid i din skräppost om du saknar vårt mail).

Betalning med bank- eller kreditkort

Törringelund AB använder sig av betallösningen Stripe. För att kunna använda ditt bank- eller kreditkort på ett säkert sätt när du köper biljetter via Törringelund AB, använder vi oss av krypterad överföring och är skyddat enligt PCI DSS-certifikat.

Ej uthämtad försändelse

Det åligger biljettköparen att kontakta Törringelund AB, såvida biljettköparen ej fått sina biljetter inom rimlig tid. Som rimlig tid ska anses upp till en dag från köpet. Innan ni tar kontakt med oss dubbelkolla er skräppost samt att ni har uppgett korrekt mailadress. Sålda biljetter, vilka skickats med rekommenderat brev till biljettköparen och ej blivit uthämtade, ersätts ej.

Törringelund AB ersätter ej biljettköparen om denne ej hämtat ut sina biljetter och därav gått miste om möjligheten att se arrangemanget i fråga.

Vid inställt eller flyttat arrangemang

Vid inställt eller flyttat arrangemang/föreställning svarar arrangören för att underrätta biljettköparen. Törringelund ersätter ej biljettköparen för särskilda kostnader som uppstått i samband med inställt eller flyttat arrangemang/föreställning. Ett flyttat arrangemang/föreställning räknas inte som inställt.

Om ett arrangemang blir flyttat till annat datum kommer din biljett vara giltig till den dag och tid arrangemanget flyttats, om inte arrangören meddelar något annat.

Force majeure

Om parts fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför Törringelund ABs kontroll, såsom t.ex. krig, krigsliknande händelse, pandemi, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtal, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighets åtgärd eller exceptionella väderleksförhållande (naturkatastrof) eller eldsvåda, befrias part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådana fall är Törringelund AB ej skyldig att utge skadestånd.

Varukorg
X
X